De meldcode

De meldcode helpt professionals bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. Aan de hand van 5 stappen bepalen professionals of ze een melding moeten doen bij Veilig Thuis en of er voldoende hulp kan worden ingezet.

De vijf stappen meldcode

 1. Signalen in kaart brengen
 2. Overleg met een professional
 3. Ga in gesprek met de ouder of het kind
 4. Wegen
  1. Is er vermoeden van geweld?
  2. Is er acute of structurele onveiligheid?
  3. Kan je hulp organiseren?
  4. Is er acceptatie van hulp?
  5. Is het veiliger?
 5. Beslissen

Eigen deskundigheid staat voorop

De lijstjes met signalen wijzen je de weg bij het in kaart brengen ervan. Ze zijn niet meer en niet minder dan een hulpmiddel. Om goed te kunnen handelen, is het belangrijk dat je altijd uitgaat van je eigen deskundigheid. Als hulpverlener heb je kennis van de ontwikkeling van kinderen en van signalen van huiselijk geweld. Jij bent bij uitstek degene die afwijkend gedrag kan signaleren. Vertrouw op je kennis, ervaring en intuïtie en neem je gevoel over de situatie serieus. Maak concreet waar je je feitelijk zorgen over maakt (inclusief de vraag of er misschien sprake is van seksueel misbruik) en deel je zorgen met een collega of andere professional.

Informatie van de rijksoverheid over de meldcode:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode

Wij helpen je verder

We zetten onze specialistische kennis graag in om jouw problemen op te lossen en patronen te doorbreken.

Contact opnemen