Aanpak Huiselijk Geweld

Elk mens heeft recht op een veilig leven zonder geweld. Perspektief biedt opvang en begeleiding aan vrouwen, mannen en kinderen die hulp nodig hebben bij huiselijk geweld. In onze aanpak gaan wij uit van de eigen kracht van de cliënt. Wij streven ernaar dat iedere cliënt weer krachtig en zelfbewust in het leven staan en niet opnieuw slachtoffer zal worden van huiselijk geweld.

Wat is huiselijk geweld?

Huiselijk geweld is onder andere: slaan, vernederen, bedreigen, uitschelden of iemand dwingen tot seks. Het kan echt iedere vorm van geweld binnen een relatie aannemen. Het kan dus zowel lichamelijk geweld zijn, alsook geestelijk of seksueel geweld zijn.
Huiselijk geweld komt vaker voor dan je denkt en iedereen kan ermee te maken krijgen: vrouw of man, jong of oud. Vaak is huiselijk geweld tussen (ex)-partners en is het slachtoffer een vrouw. Maar ook mannen kunnen slachtoffer zijn. Wanneer er kinderen bij betrokken zijn, worden zij ook slachtoffer, omdat ze getuige zijn van het geweld tussen hun ouders.

Het stopt niet vanzelf

Het is moeilijk om over huiselijk geweld te praten, omdat je je ervoor schaamt of omdat je denkt dat het aan jou ligt. Hulp zoeken is dan helemaal uit den boze. Daarbij verwacht je dat het geweld vanzelf wel zal ophouden. Helemaal lastig wordt het wanneer je niet uit je relatie wilt stappen. Al deze reacties zijn heel begrijpelijk. Toch is het echt beter om hulp te zoeken en er met iemand over te praten. Want huiselijk geweld is niet normaal en stopt niet vanzelf. Meestal wordt het alleen maar erger.
Iemand die mishandeld wordt, praat hier niet snel uit zichzelf over. Dat komt door angst voor de pleger, door schaamte of door schuldgevoel. Echter kan ook iemand dubbele gevoelens hebben naar de pleger van het geweld. Een vrouw haat de agressie van haar man, maar tegelijkertijd houdt ze wel van hem.

Waar vind ik hulp?

Ben je het slachtoffer van huiselijk geweld?
Heb je direct hulp nodig? Wil je met iemand praten? Neem dat contact op met ons Loket Huiselijk Geweld Perspektief via telefoonnummer 070 – 3925774.

Je kunt ook bellen met Veilig Thuis (0800 2000). Meer informatie over Veilig Thuis is te vinden op www.veiligthuis.nl.

Ben je in gevaar?
Neem dan geen risico en bel direct met 112!

Voor een luisterend oor kun je bellen naar De Luisterlijn (0900 0767). De Luisterlijn is telefonisch 24/7 bereikbaar of via de chat op www.deluisterlijn.nl.

Missie

Perspektief staat voor herstel en participatie van mensen die te maken hebben met huiselijk geweld, mensen die dakloos zijn en mensen die (nog) niet zelfstandig kunnen wonen vanwege hun psychiatrische of sociaal-maatschappelijke problemen. Perspektief helpt hen om in balans te komen en hun leven weer vorm te geven. Perspektief focust hierbij op veiligheid, kansen, mogelijkheden en persoonlijke groei.

Visie

Wij werken systeemgericht samen toe naar duurzame veiligheid. Zo normaal en zelfstandig mogelijk. Dit doen wij samen met cliënt en betrokkenen uit eigen netwerk van cliënt. Wij kijken ook met een brede blik vanuit het professionele netwerk wie op welk moment het beste kan bijdragen aan de zorgbehoefte van de cliënt. Hierbij maken wij ook gebruik van de eigen expertise van Perspektief. Wij bieden preventie en zorg op maat; ambulant wanneer het kan en opvang wanneer het moet. Wij denken in haalbare oplossingen en mogelijkheden.

SafetyNed, de expert in veilig online

Iedereen wil zich veilig voelen op plekken waar je veel tijd doorbrengt. Thuis, op straat, op je werk – en natuurlijk ook online. Dat is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Slachtoffers van huiselijk geweld worden vaak online en via social media lastiggevallen, bedreigd of in de gaten gehouden.
Daarom hebben Blijf Groep, Arosa, Perspektief en Moviera gezamenlijk safetyNed opgericht, de expert in veilig online. safetyNed geeft tips en tools aan slachtoffers en aan professionals hoe zij online veilig kunnen zijn.

De Groene Terp

Wat is de De Groene Terp?
Perspektief heeft in 2020 de methodiek ‘Veerkracht’ verrijkt met natuur- en dieractiviteiten vanuit het project ‘Huisje Boompje Beestje’ van stichting Kinderpostzegels.

Ons nieuwe project de Groene Terp zal het zelfvertrouwen van kinderen vergroten Kennis maken met onze manier van werken met kinderen in de opvang? Maak een afspraak en we vertellen je alles (maar dit filmpje zegt eigenlijk al genoeg!)

Klik hier voor meer informatie.

Verhalen over Aanpak Huiselijk Geweld

Het moment waarop alles gaat veranderen en jij de controle over je eigen leven weer terug krijgt. Het moment waarop jij de dingen kan doen waar jij plezier en energie uithaalt en waar jij het beste in bent!

Q&A

Meest gestelde vragen.

Over Perspektief

Perspektief betekent voor ons verbinden én ondernemen. Als professionele én lerende organisatie zijn we continu in beweging. En iedereen draagt zijn steentje bij. Door open en eerlijk te zijn, elkaar aan te spreken, ons oordeel uit te stellen, ervaringen te delen en verhalen te vertellen. Perspektief is koersvast. Onze beslissingen staan altijd in het teken van ons hogere doel: het verbeteren van het leven van kwetsbare mensen in ons werkgebied.

Perspektief focust zich niet op problemen of zorgverlening, maar op potentieel, persoonlijke groei, begeleiding en ondersteuning. Wij geloven dat wij met wonen, werken en een netwerk een wereld creëren waarin mensen tot bloei komen. We weten dat we daarin niet alleen maar successen behalen. We doen er wel alles aan om een wezenlijk verschil te maken. In het leven van klanten en voor onszelf.

Over Perspektief

Perspektief betekent voor ons verbinden én ondernemen. Als professionele én lerende organisatie zijn we continu in beweging. En iedereen draagt zijn steentje bij. Door open en eerlijk te zijn, elkaar aan te spreken, ons oordeel uit te stellen, ervaringen te delen en verhalen te vertellen. Perspektief is koersvast. Onze beslissingen staan altijd in het teken van ons hogere doel: het verbeteren van het leven van kwetsbare mensen in ons werkgebied.

Perspektief focust zich niet op problemen of zorgverlening, maar op potentieel, persoonlijke groei, begeleiding en ondersteuning. Wij geloven dat wij met wonen, werken en een netwerk een wereld creëren waarin mensen tot bloei komen. We weten dat we daarin niet alleen maar successen behalen. We doen er wel alles aan om een wezenlijk verschil te maken. In het leven van klanten en voor onszelf.

Wij helpen je verder

We zetten onze specialistische kennis graag in om jouw problemen op te lossen en patronen te doorbreken.

Contact opnemen