Jonge Moederopvang

De beste zorg, iedere dag een nieuwe kans en veiligheid maak je samen

Perspektief heeft een opvang die zich op de doelgroep Jonge Moeders richt. Deze opvang heeft de beschikking over 12 plaatsen. In deze opvang is, gezien de leeftijd van de moeders en hun kinderen, 24 uursbezetting (woonbegeleiding) aanwezig. Deze jonge moeders worden met ingang van plaatsing in de opvang begeleid door een persoonlijk begeleider.

Voor deze opvang wordt er samengewerkt met gemeente, Veilig Thuis, Xtra, Jonge moederloket, Jongeren Informatie Punt, FIOM, GJG (consultatiebureau), Jeugdformaat (Ouderschap Blijft, Voorkoming Uithuisplaatsing), Jeugdbescherming West (CIT), GGZ, Youz (Jutters), ZAB zorg, Kraamcentra, verloskundigen, Advocatuur/bewindvoering en schuldsanering, STEK, Schuldhulpmaatje, MEE/Middin, politie, Veiligheidshuis, Omgangshuis, DUO/studiefinanciering, Mondriaan (en andere opleidingen). Knelpunten kunnen worden gevonden in zeer lage inkomens en uitkeringsniveau voor 18-26 jarigen in combinatie met de profielkenmerken van jonge ouders met beladen/beschadigd verleden.

Waar vind ik hulp?

Ben je het slachtoffer van huiselijk geweld? Heb je direct hulp nodig? Wil je met iemand praten? Neem dat contact op met ons Loket Huiselijk Geweld Perspektief via telefoonnummer 070 – 3925774.

Je kunt ook bellen met Veilig Thuis (0800 2000). Meer informatie over Veilig Thuis is te vinden op www.veiligthuis.nl.

Ben je in gevaar? Neem dan geen risico en bel direct met 112!

Voor een luisterend oor kun je bellen naar De Luisterlijn (088 0767 000). De Luisterlijn is telefonisch 24/7 bereikbaar of via de chat op www.deluisterlijn.nl.

Wij helpen je verder

We zetten onze specialistische kennis graag in om jouw problemen op te lossen en patronen te doorbreken.

Contact opnemen