Reguliere vrouwenopvang

De beste zorg, iedere dag een nieuwe kans en veiligheid maak je samen

Op dit moment heeft Perspektief meerdere locaties waar reguliere opvang wordt geboden. Hier is woonbegeleiding aanwezig. Daarnaast beschikt Perspektief over enkele appartementen waar ook regulieren vrouwenopvang wordt verzorgd (acht plaatsen.) Voor iedereen die hier wordt opgevangen is er woonbegeleiding aanwezig. Deze cliënten worden met ingang van plaatsing begeleid door een persoonlijk begeleider.

De problematiek van de cliëntgroep kenmerkt zich door acute dakloosheid van vrouwen en kinderen, die niet meer thuis kunnen wonen na structureel huiselijk geweld door veelal uit de hand gelopen complexe (vecht)scheidingen. Maar ook huisverboden die uitgelopen zijn door het Huisverbod team en waarvan de zorgen omtrent de veiligheid niet afgenomen zijn. Ook kan er sprake zijn van zogenaamde ‘laatste kans’ moeders, die door Veilig Thuis of het CIT van Jeugdbescherming West aangemeld worden na langdurig huiselijk geweld (kindermishandeling). Dit residentieel traject moet juist een uithuisplaatsing voorkomen.

De problematiek van de cliëntgroep die worden opgevangen in appartementen kenmerkt zich door acuut gevaar, dat in veel gevallen levensbedreigend is. Denk bijvoorbeeld aan EGG (eergerelateerd geweld) of een crimineel netwerk, verborgen vrouwen, stalking en intiem terreur. Het verschil met de 24-uursopvang is dat vrouwen en kinderen in deze appartementen (vaak na de 24-uursopvang) een intensief en langdurig (zes maanden) traject krijgen aangeboden. Ook is er soms sprake van vluchtelingenproblematiek met ernstig huiselijk geweld waarbij er ook een onzekere verblijfsstatus meespeelt.

Voor de reguliere vrouwenopvang wordt er samengewerkt met gemeente en GGD, GGZ, Youz (Jutters), Veilig Thuis, CJG, Stichting Piezo (Zoetermeer), wijkcentrum, Jeugdbescherming West (CIT), Huisverbodteam, Veiligheidshuis, IND, Maatschappelijk werk, STEK, Schuldhulpmaatje, Vluchtelingenwerk, Bewindvoering en schuldsanering, wijkteams, Omgangshuis, Daklozenloket/JMO, Fondsen, advocatuur/juristen, kraamzorg, huisartsen en ziekenhuizen, scholen en kinderopvang.

Waar vind ik hulp?

Ben je het slachtoffer van huiselijk geweld? Heb je direct hulp nodig? Wil je met iemand praten? Neem dat contact op met ons Loket Huiselijk Geweld Perspektief via telefoonnummer 070 – 3925774.

Je kunt ook bellen met Veilig Thuis (0800 2000). Meer informatie over Veilig Thuis is te vinden op www.veiligthuis.nl.

Ben je in gevaar? Neem dan geen risico en bel direct met 112!

Voor een luisterend oor kun je bellen naar De Luisterlijn (088 0767 000). De Luisterlijn is telefonisch 24/7 bereikbaar of via de chat op www.deluisterlijn.nl.

Wij helpen je verder

We zetten onze specialistische kennis graag in om jouw problemen op te lossen en patronen te doorbreken.

Contact opnemen