Loket Huiselijk Geweld Perspektief

De beste zorg, iedere dag een nieuwe kans en veiligheid maak je samen

Loket Huiselijk Geweld Perspektief is te bereiken voor iedereen die ambulante begeleiding of opvang zoekt in huiselijk geweld situaties. Zij geven advies aan mensen die met huiselijk geweld te maken hebben, aan omstanders en aan (keten)partners.

Waarvoor dient het loket?

Zo nemen zij intakes en risicoscreenings af, om te beoordelen of diegene in het profiel past om een residentieel traject of een hulpverleningstraject voor op te starten. Indien blijkt dat degene die belt direct hulp nodig heeft, dan wordt zij in de opvang geplaatst of wordt een hulpverleningstraject gestart (begeleiding door persoonlijk begeleiders). Indien een andere hulpverleningsinstantie meer passende hulp kan bieden, dan wordt dit aangegeven en zal hiernaartoe doorverwezen worden.

Diegene die bij ons worden opgevangen of in een traject terecht komen, worden cliënten genoemd. Deze cliënten worden, tot zij doorstromen naar een locatie of in de ambulante hulpverlening, begeleid door Loket Huiselijk Geweld Perspektief. Daarnaast begeleidt Loket Huiselijk Geweld Perspektief ook de cliënten die op de Noodbedden bij het Leger des Heils terechtkomen en de cliënten die in de 24 uursopvang worden opgevangen. Daarbij begeleidt Loket Huiselijk Geweld Perspektief ook die cliënten die op de wachtlijst staan.

Ben je het slachtoffer van huiselijk geweld? Heb je direct hulp nodig? Wil je met iemand praten? Neem dat contact op met Loket Huiselijk Geweld Perspektief. ​Bel met: 070 – 3925774.

Wij helpen je verder

We zetten onze specialistische kennis graag in om jouw problemen op te lossen en patronen te doorbreken.

Contact opnemen