Gezinsopvang

De beste zorg, iedere dag een nieuwe kans en veiligheid maak je samen

De gezinsopvang biedt eerste opvang aan gezinnen die geen onderdak hebben, bijvoorbeeld door huurschuld. Bij de opvang krijg je hulp bij het oplossen van je problemen.

Voor de opvang van gezinnen stellen we extra voorwaarden aan de vorm en locatie. Wij doen vanzelfsprekend ons uiterste best om u de juiste opvang te bieden. Dat gaat in onderling overleg. Het kan zijn dat de best passende oplossing niet meteen voor handen is. In dat geval werken we toe naar verbetering. Het is bij gezinnen extra aan te raden dat u bij dreigend verlies van onderdak al aan de bel trekt bij uw begeleider, gemeente of bij Perspektief.

Wij helpen je verder

We zetten onze specialistische kennis graag in om jouw problemen op te lossen en patronen te doorbreken.

Contact opnemen