Arosa en Perspektief zijn gefuseerd

Op 1 februari 2019 hadden beide organisaties al een eerste stap gezet met een bestuurlijke fusie. In de afgelopen periode is onderzocht op welke manier beide organisaties elkaar kunnen versterken op het gebied van de aanpak huiselijk geweld, innovatie en de kwaliteit van de zorg.

De logische vervolgstap was het samengaan van beide organisaties waarop het besluit is genomen om de bestuurlijke fusie om te zetten in een juridische fusie.

Met ingang van 1 januari 2022 zijn beide stichtingen tot één stichting gefuseerd. Hierbij gaat de stichting Arosa over in de stichting Perspektief en blijft Arosa als sterk ‘merk’ bestaan. De zorg/hulpverlening van de gefuseerde stichting wordt ongewijzigd gecontinueerd. Ook blijft het centrale kantoor en bezoekadres van Arosa aan de Aelbrechtskade 195 te Rotterdam en het centrale kantoor van Perspektief aan de Kalfjeslaan 2 – 4e etage te Delft.

Deze fusie biedt voor zowel Arosa als Perspektief meerwaarde, bijvoorbeeld door het uitwisselen van expertise tussen de zorgprofessionals op het gebied van GGZ en huiselijk geweld, mogelijkheden voor een gezamenlijke aanpak op het gebied van grootstedelijke problematiek en een regionaal overstijgende aanpak met betrekking tot geweld in relaties.

Arosa en Perspektief werken samen systeemgericht aan duurzame veiligheid want ieder mens heeft recht op een leven zonder huiselijk geweld en veiligheid maak je samen.

Wij helpen je verder

We zetten onze specialistische kennis graag in om jouw problemen op te lossen en patronen te doorbreken.

Contact opnemen