Het pand van Perspektief aan de Vulcanusweg

 

Het pand van Perspektief aan de Vulcanusweg, waar cliënten uit de maatschappelijke opvang en beschermd en begeleid wonen hun dagbesteding volgen, is vanaf vrijdagmiddag 6 maart definitief gesloten. Dat heeft Stichting Perspektief in overleg met de gemeente Delft besloten. De reden hiervoor is dat Perspektief de dagbesteding niet meer betaalbaar, veilig en kwalitatief verantwoord kan aanbieden. Verschillende onderzoeken naar de haalbaarheid van de dagbesteding laten zien dat sluiting noodzakelijk is. Niet alleen op het gebied van bedrijfsvoering, maar ook op het gebied van veiligheid en kwaliteit vraagt dit meer dan Perspektief op dit moment kan bieden.

Daarom ziet de raad van bestuur zich helaas genoodzaakt het besluit voor de activiteiten van Perspektief Werkt op locatie Vulcanusweg, waaronder de dagbesteding en Hout van Jou, volledig te stoppen. Op korte termijn wordt contact gezocht met alle leveranciers, klanten, afnemers etc. waar samenwerkingsverbanden en/of contracten mee lopen om zaken nader af te stemmen.

Bij het opzetten van de dagbesteding en de werkzaamheden van Perspektief Werkt op de Vulcanusweg waren de ambities groot. Het is dan ook teleurstellend om te concluderen dat er onvoldoende financiële grondslag is voor deze activiteiten waarbij wij de zorg, kwaliteit en veiligheid aan onze cliënten kunnen en moeten garanderen. Dit besluit past bij de nieuwe koers van Perspektief: terug naar de basis. Wij richten ons de komende periode dan ook op het versterken van de kwaliteit van onze zorg.

Wij realiseren ons dat dit bericht, in het kader van de samenwerkingsrelatie die wij met u hebben, nog vragen kan oproepen. U kunt uw vraag per mail stellen of hierover met ons bellen.

Met vriendelijke groet,
Miriam Heringa
Raad van Bestuur

www.perspektief.nl
raadvanbestuur@perspektief.nl
015-2841000