Nieuwe strategische koers van Perspektief

 

De afgelopen 9 jaar heeft Barbara zich ingezet als bestuurder voor Perspektief. Nu Perspektief in een volgende fase komt met een nieuwe strategische koers, vindt zij het een natuurlijk moment om haar taken over te dragen aan Miriam Heringa. Miriam Heringa is op 1 september 2019 gestart als bestuurder bij Perspektief.

Het afgelopen jaar stond voor Perspektief in het teken van het bestendigen van de kwaliteit van zorg en het verbeteren van de financiële positie binnen een sterk veranderende maatschappelijke context. Duidelijk werd dat een nieuwe fase is aangebroken. Om beter aan te sluiten op deze nieuwe fase, kiest Perspektief voor 2020 een nieuwe koers. De cliëntpopulatie van Perspektief zal meer op basis van zorgvraag en financieringsvorm worden geclusterd. Om binnen de bestaande kaders optimale zorg te blijven verlenen, zal extra geïnvesteerd worden in de ketensamenwerking.

De Raad van Toezicht heeft veel waardering voor de grote inzet en toewijding waarmee Barbara Berkelaar haar functie de afgelopen jaren heeft uitgeoefend. Barbara Berkelaar zal de komende weken haar tijd besteden aan de overdracht van haar werkzaamheden en persoonlijk afscheid nemen. De komende maanden zullen gebruikt worden voor het delen van de nieuwe koers met stakeholders en het verder bestendigen van de organisatie onder leiding van Miriam Heringa.

Berichtgeving over een formeel afscheid van Barbara Berkelaar volgt later.