Perspektief is weer ISO gecertificeerd!

 

CIIO, de certificeerder, heeft onze professionele dienstverlening beoordeeld aan de hand van de CIIO Maatstaf 2016 die zij hebben ontwikkeld op basis van de eisen van de ISO 9001:2015 norm.

Het certificaat heeft betrekking op de volgende activiteiten van Perspektief:

  • Het bieden van Beschermd wonen;
  • (ambulante) Begeleiding;
  • Maatschappelijke Opvang;
  • Vrouwenopvang in Zuid-Holland.

Jaarlijks zal CIIO toetsen of wij nog steeds aan de norm voldoen.

 

Wij helpen je verder

We zetten onze specialistische kennis graag in om jouw problemen op te lossen en patronen te doorbreken.

Contact opnemen