Project Grip op Geld afgerond – Aandacht voor financiële zelfredzaamheid werkt!

In dit project hebben we als (voormalige) Combine organisaties, gekeken hoe we de financiële zelfredzaamheid van vrouwen in de vrouwenopvang konden vergroten. Aanleiding was het rapport van de nationale Ombudsman uit 2017.

Veel vrouwen hebben schulden als ze in de opvang komen. Dat bleek uit het rapport ‘ Vrouwen in de knel’  van de Nationale Ombudsman (2017). Ook bleek uit het rapport dat tijdens hun verblijf hun financiële problemen verergeren door stroperige administratieve procedures, gebrek aan samenwerking en administratieve rompslomp.

Het onderzoek van de Ombudsman was voor ons de aanleiding om onszelf de vraag te stellen: “Wat kunnen wij zelf doen om onze cliënten op financieel gebied beter te ondersteunen?”

Ons antwoord was het project Grip op Geld in de Vrouwenopvang. In dit project hebben wij vier vormen van ondersteuning ontwikkeld en uitgeprobeerd om vrouwen in de opvang te helpen (meer) financieel zelfredzaam te worden. Zo hebben wij gekeken wat echt werkt!

Vier werkwijzen
Elke organisatie heeft een werkwijze ontwikkeld en uitgevoerd.

  • Bij Arosa stond het verkrijgen van orde en overzicht en meer kennis over financiële zaken centraal.
  • Bij Blijf Groep is de insteek van het gezin gekozen. Hier werden nadrukkelijk kinderen en (ex-)partners betrokken.
  • Bij Moviera kregen cliënten begeleiding van een ervaringsdeskundige.
  • Perspektief focuste op het bieden van dagbesteding en mogelijke toeleiding naar opleiding en/of (vrijwilligers)werk.

Gespecialiseerde ondersteuning noodzakelijk
Uit het project is gebleken dat aandacht voor financiële zelfredzaamheid in de vrouwenopvang onontbeerlijk is. En het geven van gespecialiseerde ondersteuning daarbij ook. Elke stap richting financiële zelfredzaamheid, hoe klein ook, betekent immers een stap richting economische zelfstandigheid en juist dat kan de kans op duurzame veiligheid vergroten.

Meer weten?
Bekijk het animatiefilmpje Grip op Geld. Hier vertellen we in 2 minuten hoe de werkwijzen eruit zien en hoe je ze kunt toepassen.

Of lees de speciaal ontwikkelde Werkwijzer Grip op Geld. Hierin vind je alle werkwijzen op aantrekkelijke wijze gepresenteerd. Ook kun je hier de aanbevelingen uit het rapport vinden. De Werkwijzer is ook in gedrukte vorm te verkrijgen, in een mooi handzaam formaat. Deze kan je opvragen bij Ilse den Hollander van Blijf Groep, i.denhollander@blijfgroep.nl

Meer lezen over de ervaringen van medewerkers en cliënten met de verschillende werkwijzen? Lees dan de Eindrapportage Grip op Geld.