Raad van Toezicht

De samenstelling van de Raad van Toezicht is per 1 januari 2022 als volgt:

 • De heer C.M.L. Blaas, voorzitter
 • Mevrouw Th. E. Smits-Hoekstra, vicevoorzitter
 • Mevrouw M.L. Henderson, MSc lid
 • Mevrouw M.J. Spithoven, lid
 • De heer drs. R.A. van Zoolingen, MSc lid

Nevenfuncties van de Raad van Toezicht

De heer C.M.L. Blaas

 • Ondernemer Advies Bestuur Toezicht Coaching (sinds 2020)
 • Associate Partner Aardoom & de Jong Utrecht (sinds januari 2021)
 • Voorzitter Raad van Toezicht Elaa Amsterdam Almere (sinds mei 2021)
 • Kwartiermaker voor de doordecentralisatie van het programma Naar een Beschermd Thuis (sinds oktober 2022)
 • Auditor NVZD (sinds augustus 2022)
 • Lid klachtencommissie Levell (sinds augustus 2022)
 • Voorzitter raad van commissarissen van Amstelland Zorg (sinds mei 2023)
 • Lid van de Landelijke Geschillencommissie Sociaal Domein (sinds mei 2023)

Mevrouw Th. E. Smits- Hoekstra

 • Zelfstandig ondernemer bij Stakeholder Strategie (sinds 2015)
 • Voorzitter Raad van Toezicht Geestelijke Gezondheidszorg en Maatschappelijke Dienstverlening voor Doven en Slechthorenden (GGMD) (sinds 2015)
 • Vicevoorzitter Raad van Toezicht SWZ (sinds 2017)

 Mevrouw M.L. Henderson

 • Programmamanager Beschermd wonen & opvang gemeente Dordrecht (sinds november 2016 tot april 2023)
 • Teamleider zorg en ondersteuning gemeente Dordrecht (sinds april 2023)
 • Voorzitter raad van toezicht De Pier Groep (sinds 2022; lid sinds 2017)

Mevrouw M.J. Spithoven

 • Bestuurslid Stichting Noodopvang Dakloze Vreemdelingen Utrecht (SNDVU) (sinds 2016)

De heer R.A. van Zoolingen

 • Voorzitter Raad van Bestuur Stichting Severinus (sinds 2021)

De Raad van Toezicht heeft haar toezichtvisie en algemeen profiel geformuleerd. Heb je hier interesse in, stuur dan een e-mail naar info@perspektief.nl.

Wij helpen je verder

We zetten onze specialistische kennis graag in om jouw problemen op te lossen en patronen te doorbreken.

Contact opnemen