Sponsoren

Perspektief ontvangt geld van de gemeente veelal vanuit de wettelijke regelingen. Onze inkomsten worden besteed aan opvang, huisvesting en begeleiding van onze cliënten. Voor alle extra’s zijn we vaak aangewezen op fondsen, giften en donaties.

Je kunt op verschillende manieren (financieel) bijdragen aan ons werk.

Donatie

Steun ons met een donatie. Hiermee help je ons de leefomgeving van onze cliënten in de opvang zo prettig mogelijk te maken en om onze hulpverlening te blijven verbeteren en vernieuwen. Wil je ons voor een langere periode ondersteunen? Dat kan via een periodieke schenking. Een periodieke schenking aan Perspektief is volledig fiscaal aftrekbaar.

Eenmalige donatie
Wilt u Perspektief financieel steunen met een eenmalige donatie?
Dan kunt u een bedrag overmaken op:

Bankrekening nr.: NL86 ABNA 0472 0800 67
Perspektief o.v.v. donatie

Wil je kleding, speelgoed of andere goederen doneren?
Wat fijn dat u onze cliënten en Perspektief wilt steunen! De afgelopen periode hebben wij veel donaties in de vorm van kleding en meubels voor onze cliënten mogen ontvangen. Op dit moment hebben wij ruim voldoende voorraad. Mocht u spullen willen doneren dan kunt u hiervoor terecht bij de weggeefwinkels in Den Haag (Jonckbloetplein), Rijswijk (Esdoornlaan) en Zoetermeer (Dijkwater).Voor kinderkleding en -spullen verwijzen wij u naar de ‘kasten van Stichting Lotje’ die in verschillende wijken staan (www.stichtinglotje.nl).

Perspektief in je testament

Je kunt Perspektief als begunstigde opnemen in je testament. Dit kan in de vorm van een erfstelling of een legaat. Perspektief valt onder het nultarief, waardoor het gehele bedrag bij Perspektief terecht komt. Een legaat kan ook vrij van rechten en kosten worden gemaakt. Eventuele lasten die aan het legaat zijn verbonden, komen dan voor rekening van de erfgenamen en niet voor die van de ontvanger.

Verantwoord besteed

Jouw bijdrage aan Perspektief wordt verantwoord besteed. Perspektief doet jaarlijks verslag van haar activiteiten, inkomsten en uitgaven. Perspektief is een ANBI-instelling (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit betekent dat giften aan ons in veel gevallen aftrekbaar zijn voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Zie voor verdere voorwaarden de website van de Belastingdienst. Ons fiscaal nummer (RSIN) is 814412233

Perspektief publiceert elk jaar een jaarverslag en een jaarrekening waarin je kunt lezen welke activiteiten wij uitvoeren in het kader van onze doelstelling.

Heb je vragen over geld nalaten?

Neem dan contact op met afdeling communicatie.

Wij helpen je verder

We zetten onze specialistische kennis graag in om jouw problemen op te lossen en patronen te doorbreken.

Contact opnemen