Langdurige zorg

De beste zorg, iedere dag een nieuwe kans en veiligheid maak je samen

Soms is er sprake van een hulpvraag waar een langdurige vorm van zorg in een woonvoorziening voor nodig is. Bijvoorbeeld wanneer er permanent toezicht en begeleiding in je directe nabijheid noodzakelijk is om stabiliteit in je leven te bereiken en vast te houden.

Wat houdt Langdurige Zorg in?

Bij Perspektief bieden we Langdurige Zorg in één van onze woonvoorzieningen. Wanneer je bij ons komt wonen krijg je een eigen woonruimte en is er altijd begeleiding aanwezig. Veel zorgen worden uit handen genomen en we werken aan het bereiken van stabiliteit en voorkomen van achteruitgang.

Wat de begeleiding precies inhoudt verschilt per persoon, daarover maak je dus passende afspraken met je persoonlijk begeleider. We bieden in ieder geval praktische ondersteuning, individuele begeleiding en begeleiding bij het voeren van huishouding en persoonlijke verzorging.
We werken samen aan een zinvolle daginvulling en stemmen af met behandelaren en medisch specialisten waar nodig.

Rol van CIZ en Zorgkantoor

De vorm en hoeveelheid hulp die je kunt krijgen is een beslissing vanuit het CIZ. Het CIZ staat voor Centrum Indicatiestelling Zorg en bekijkt welke zorg er in jouw situatie nodig is.

Om voor Perspektief in aanmerking te komen is een WLZ GGZ Wonen indicatie nodig met de leveringsvorm Verblijf. Het CIZ stuurt je indicatiebesluit door naar het regionale Zorgkantoor die je bij Perspektief aanmeldt. Wij nemen vervolgens contact met je op om de precieze hulpvraag te bespreken.

Wij helpen je verder

We zetten onze specialistische kennis graag in om jouw problemen op te lossen en patronen te doorbreken.

Contact opnemen