Locatie Schoonegge – Rotterdam

De beste zorg, iedere dag een nieuwe kans en veiligheid maak je samen

De beschermde woonvorm op locatie Schoonegge biedt een veilig (tijdelijk) thuis voor cliënten met een (zeer) intensieve of specifieke begeleidingsvraag. Onze begeleiders bieden geplande en ongeplande begeleiding, en zijn 24 uur per dag aanwezig.

Woonlocatie Schoonegge

Perspektief streeft ernaar dat elke cliënt een zo groot mogelijke mate van zelfredzaamheid bereikt en behoudt waar nodig in samenwerking met de Rotterdamse ketenpartners.

Op locatie Schoonegge hebben wij plek voor 63 bewoners, en wij bieden begeleiding zowel vanuit de WMO als de WLZ.
Naast onze beschermde woonvorm Schoonegge bieden wij ook ambulante begeleidingstrajecten en overbruggingszorg. Wij werken toe naar meer herstel, zowel maatschappelijk als persoonlijk en het vergroten van de eigen regie.

Meer weten?
Locatie Schoonegge is gevestigd aan Schoonegge 62A te Rotterdam. Voor meer informatie kunt u bellen met 010-2696700 of mailen met: zorgbemiddelingrdam@perspektief.nl

Wij helpen je verder

We zetten onze specialistische kennis graag in om jouw problemen op te lossen en patronen te doorbreken.

Contact opnemen