Werelddaklozendag

10 oktober 2022
Aandacht voor Werelddaklozendag

De laatste tien jaar is het geschatte aantal dakloze mensen volgens het CBS meer dan verdubbeld: elke nacht zijn er meer dan 30.000 mensen
dakloos in Nederland.
Het clichébeeld van een warrige man met lange baard en twijfelachtige hygiëne gaat al lang niet meer op. De groep mensen die dakloos raakt
is divers; jongeren die het huis uit worden gezet, ZZP’ers die het niet rond krijgen en zelfs gezinnen met kinderen die de eindjes niet meer aan
elkaar kunnen knopen.
Iedereen heeft een persoonlijk verhaal, net zoals de mensen die mee hebben gewerkt aan deze campagne. Toch zijn er vier veelvoorkomende
oorzaken aan te wijzen: verlies van een huis na een ingrijpende levensgebeurtenis, geen onderdak na verblijf in een instelling, huisuitzetting en
remigratie.
Elk mens is uniek en elk verhaal is uniek. De nood om gezien te worden en mee te mogen doen is universeel.
Wonen is een mensenrecht.
Perspektief helpt.

raken mensen dakloos

verlies van huisvesting na
levensgebeurtenis, verblijf
in instelling of huisuitzetting,
remigratie

clichébeeld gaat niet meer op

de groep dakloze mensen is divers,
met jongeren, zzp-ers en gezinnen
met kinderen

feitelijk daklozen in Nederland

illegale en residentieel dakloze
mensen niet meegerekend

dreigend daklozen in Nederland

mensen aan de rand van
de samenleving

focus van aanpak

noodopvang zonder drempel,
passende woonplekken
voor aandachtsgroepen en
investering in preventie

in Delft hoeft niemand
op straat te slapen

Nederland heeft als lidstaat van de Europese Commissie op 21 juni 2021 een verklaring ondertekend, waarin beschreven wordt dat:
“Dakloosheid één van de meest extreme vormen van sociale uitsluiting is, een negatieve invloed heeft op psychische en mentale
welbevinden, algehele welzijn en kwaliteit van leven, evenals een negatieve invloed heeft op toegang tot werk en toegang tot andere
economische en sociale diensten.”
De lidstaten hebben verklaard dat:
“Niemand buiten hoeft te slapen door gebrek aan goede opvang;
niemand langer dan nodig in de opvang hoeft te verblijven;
niemand de gevangenis of het ziekenhuis verlaat zonder adequate huisvesting;
zo min mogelijk mensen uit hun huis gezet worden en niemand uit huis gezet wordt
zonder ondersteuning naar een passende huisvesting;
en dat mensen die dakloos zijn, daar niet om worden gediscrimineerd.”
Uit: ‘Lisbon declaration to combat homelessness’

Verhalen van daklozen

Niet iedere dakloze heeft gekozen voor dit bestaan. Soms hoeft er niet veel hoeft te gebeuren in iemands leven om dakloos te worden.
Hieronder lees je de verhalen van Jan en Asiye.

Wij helpen je verder

We zetten onze specialistische kennis graag in om jouw problemen op te lossen en patronen te doorbreken.

Contact opnemen

Werken bij Perspektief

Zoek je werk dat er toe doet?
Lees meer over de mogelijkheden bij Perspektief.

Werken bij